ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน