ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
  รายละเอียด : สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรังและหินผุดำเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คันธุลี หมู่ที่ 1-14 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน