ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (อาคารอเนกประสงค์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 2 คน