ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
  รายละเอียด : เรื่อง ประมูลจ้างก่อส้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน