ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยวิสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัย 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (อาคารอเนกประสงค์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน