ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี (อาคารอเนกประสงค์)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน