ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.คันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน