ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอยกเลิกประกาศ การงดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน