ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีในรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดหาหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือดูแลของผู้ปกคร
  รายละเอียด : อบต.คันธุลี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน