ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ขยะ ตะกอนดินและขุดรื้อ ต่อท่อเมนประปาพร้อมฝังกลบ ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน