ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
  รายละเอียด : รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน