ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ต.ค. 2564
2 แบบฟอร์มขอเเจ้งหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.)อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ต.ค. 2564
3 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสภา อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2564
4 แบบฟอร์มใบสมัครนายก อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ขยะ ตะกอนดินและขุดรื้อ ต่อท่อเมนประปาพร้อมฝังกลบ ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ย. 2564
6 ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 ก.ย. 2564
7 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนสิงหาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ก.ย. 2564
8 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ส.ค. 2564
9 ประกาศการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ส.ค. 2564
10 ประกาศการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62