ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
17 ม.ค. 2565
2 แผนการรับยื่นเอกสารบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก และ ส.อบต. ของ สนง. กกต. จว. สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 ม.ค. 2565
3 คำแถลงของนายก อบต.คันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ม.ค. 2565
4 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ธ.ค. 2564
5 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ธ.ค. 2564
6 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ธ.ค. 2564
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ย. 2564
8 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 พ.ย. 2564
9 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 พ.ย. 2564
10 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63