ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.คันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
30 เม.ย. 2563
222 ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
28 เม.ย. 2563
223 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1242
27 เม.ย. 2563
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
23 เม.ย. 2563
225 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
23 เม.ย. 2563
226 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
20 เม.ย. 2563
227 ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
18 เม.ย. 2563
228 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
17 เม.ย. 2563
229 ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
15 เม.ย. 2563
230 ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72