ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.คันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
17 ก.พ. 2563
232 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เฉพาะตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
14 ก.พ. 2563
233 ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1017
14 ก.พ. 2563
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
14 ก.พ. 2563
235 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 ก.พ. 2563
236 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภา อบต.คันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
12 ก.พ. 2563
237 ประชาสัมพันธ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
11 ก.พ. 2563
238 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1026
07 ก.พ. 2563
239 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปะจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 ก.พ. 2563
240 รายงานการประเมินการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71