ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รายงานการประเมินฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ก.พ. 2563
242 ประกาศองค์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างการบริหารส่วนตำบลคันธุลี (รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
03 ก.พ. 2563
243 รายงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1010
31 ม.ค. 2563
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
30 ม.ค. 2563
245 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
30 ม.ค. 2563
246 ประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ม.ค. 2563
247 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1038
27 ม.ค. 2563
248 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
22 ม.ค. 2563
249 ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
17 ม.ค. 2563
250 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการทำงานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุปแบบใหม่ๆ เพื่อสอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายกาตพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และร ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
15 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71