ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
07 ก.พ. 2563
252 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปะจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
07 ก.พ. 2563
253 รายงานการประเมินการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
04 ก.พ. 2563
254 รายงานการประเมินฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
04 ก.พ. 2563
255 ประกาศองค์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างการบริหารส่วนตำบลคันธุลี (รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
03 ก.พ. 2563
256 รายงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1165
31 ม.ค. 2563
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
30 ม.ค. 2563
258 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
30 ม.ค. 2563
259 ประชาสัมพันธ์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
30 ม.ค. 2563
260 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72