ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 การระงับการจ่ายเงินผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
16 ต.ค. 2562
272 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
15 ต.ค. 2562
273 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
10 ต.ค. 2562
274 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
08 ต.ค. 2562
275 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
07 ต.ค. 2562
276 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
07 ต.ค. 2562
277 สำเนางบรายรับ รายจ่าย และงบทดรอง เดิอน กันยายน 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
07 ต.ค. 2562
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1024
04 ต.ค. 2562
279 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1033
03 ต.ค. 2562
280 ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษีตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.คันธุลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
30 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71