ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
311
31 ต.ค. 2562
282 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1201
30 ต.ค. 2562
283 รายชื่่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
24 ต.ค. 2562
284 การระงับการจ่ายเงินผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
16 ต.ค. 2562
285 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1185
15 ต.ค. 2562
286 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
10 ต.ค. 2562
287 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
08 ต.ค. 2562
288 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
07 ต.ค. 2562
289 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
07 ต.ค. 2562
290 สำเนางบรายรับ รายจ่าย และงบทดรอง เดิอน กันยายน 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
07 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72