ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
15 ก.พ. 2562
382 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
15 ก.พ. 2562
383 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
14 ก.พ. 2562
384 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1032
13 ก.พ. 2562
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
11 ก.พ. 2562
386 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1019
08 ก.พ. 2562
387 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1057
05 ก.พ. 2562
388 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอยุองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1035
04 ก.พ. 2562
389 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
04 ก.พ. 2562
390 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1056
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71