ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ปิดการเรียนการสอน เหตุ "พายุ "ปาบึก" PABUK" ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
03 ม.ค. 2562
402 รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
26 ธ.ค. 2561
403 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1065
21 ธ.ค. 2561
404 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1095
06 ธ.ค. 2561
405 งบแสดงฐานะทางการเงินและรายละเอียดประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
19 พ.ย. 2561
406 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1092
12 พ.ย. 2561
407 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
12 พ.ย. 2561
408 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1041
05 พ.ย. 2561
409 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1072
18 ต.ค. 2561
410 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1042
16 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71