ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
05 พ.ย. 2561
422 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
18 ต.ค. 2561
423 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
16 ต.ค. 2561
424 รายงานการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมารณ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
12 ต.ค. 2561
425 การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
05 ต.ค. 2561
426 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
05 ต.ค. 2561
427 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
04 ต.ค. 2561
428 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
04 ต.ค. 2561
429 รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
02 ต.ค. 2561
430 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ต่อเจ้าหน้าที่ประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72