ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
10 ม.ค. 2561
472 ประกาศเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1077
09 ม.ค. 2561
473 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
09 ม.ค. 2561
474 ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1022
09 ม.ค. 2561
475 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
09 ม.ค. 2561
476 ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
09 ม.ค. 2561
477 การมอบอำนาจ ปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
03 ม.ค. 2561
478 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1061
22 ธ.ค. 2560
479 ประกาศรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1034
08 ธ.ค. 2560
480 ประกาศงบรับจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71