ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
06 ม.ค. 2565
42 ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ครั้งแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ม.ค. 2565
43 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 ธ.ค. 2564
44 ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
29 ธ.ค. 2564
45 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
29 ธ.ค. 2564
46 ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
159
27 ธ.ค. 2564
47 ประกาศงบงบทดลอง และงบประกอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
02 ธ.ค. 2564
48 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
01 ธ.ค. 2564
49 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 ธ.ค. 2564
50 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
26 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72