ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1090
08 ต.ค. 2558
612 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1135
16 ก.ย. 2558
613 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
28 ส.ค. 2558
614 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1083
27 ส.ค. 2558
615 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1193
20 ก.ค. 2558
616 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
01 พ.ค. 2558
617 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557
1152
01 ธ.ค. 2557
618 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนฯ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1167
14 ต.ค. 2557
619 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษี บำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
14 ต.ค. 2557
620 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1156
14 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71