ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 รายละเอียดผู้อยู่ในข่ายภาษี ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
12 ต.ค. 2558
622 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1256
08 ต.ค. 2558
623 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1236
08 ต.ค. 2558
624 ประกาศ อบต.คันธุลี เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1244
08 ต.ค. 2558
625 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
1287
16 ก.ย. 2558
626 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1265
28 ส.ค. 2558
627 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1238
27 ส.ค. 2558
628 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1350
20 ก.ค. 2558
629 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1359
01 พ.ค. 2558
630 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2557
1305
01 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72