ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
1220
06 ก.พ. 2557
642 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1601
23 ม.ค. 2557
643 ประกาศ อบต. คันธุลี เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1448
12 ธ.ค. 2556
644 แจ้งกำหนดการ โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1385
12 ธ.ค. 2556
645 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
1342
25 พ.ย. 2556
646 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
19 พ.ย. 2556
647 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1250
15 พ.ย. 2556
648 แผนการดำเนินงานปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1296
01 ต.ค. 2556
649 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1281
30 ก.ย. 2556
650 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1217
19 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72