ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1453
07 ต.ค. 2553
692 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1442
01 ต.ค. 2553
693 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1502
16 ก.ย. 2553
694 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
1514
01 ก.ค. 2553
695 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
1666
19 พ.ค. 2553
696 การแข่งขันกีฬา คันธุลีคัพ ครั้งที่ 11 ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2553
1580
29 มี.ค. 2553
697 การจัดกิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2553
1538
18 ม.ค. 2553
698 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องแผนการดำเนินงานปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1508
05 ม.ค. 2553
699 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1474
11 ธ.ค. 2552
700 งบแสดงการรับ - จ่าย รายงวดประจำเดือนตุลาคม2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
1481
09 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72