ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
03 เม.ย. 2563
102 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาอุ้ง-วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1052
01 เม.ย. 2563
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตาอุ้ง-วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
01 เม.ย. 2563
104 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1027
27 มี.ค. 2563
105 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1028
26 ก.พ. 2563
106 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1031
22 ก.พ. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
17 ม.ค. 2563
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
1043
06 ม.ค. 2563
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1144
20 ธ.ค. 2562
110 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
1078
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49