ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1052
03 ต.ค. 2562
112 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1025
01 ต.ค. 2562
113 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
30 ก.ย. 2562
114 ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1064
18 ก.ย. 2562
115 ประกาศผลผู้ชะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
1080
18 ก.ย. 2562
116 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านบางตาแก-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1110
15 ส.ค. 2562
117 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านบางตาแก-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
15 ส.ค. 2562
118 ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ซอยสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
1120
15 ส.ค. 2562
119 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ซอยสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพรด้วยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
1060
15 ส.ค. 2562
120 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1062
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49