ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
13 มี.ค. 2557
322 ประกาศผู้ชนะการประมูลฯโครงการถนนสายอุทิศพัฒนา-บ้านร้อยเรือนหมู่ที่ ๔,๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1218
20 ก.พ. 2557
323 ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
18 ก.พ. 2557
324 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
17 ก.พ. 2557
325 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
1162
17 ก.พ. 2557
326 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
1163
17 ก.พ. 2557
327 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอุทิศพัฒนา - บ้านร้อยเรือน หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
29 ม.ค. 2557
328 คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
28 ม.ค. 2557
329 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
17 ม.ค. 2557
330 ประกาศฯเสนอราคาโครงการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
1166
07 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49