ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางดำเนินการประมูลจ้างฯ ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
26 ก.ค. 2556
362 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตลาดกลางเป็นผู้ดำเนินการประมูลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
18 ก.ค. 2556
363 ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1255
02 พ.ค. 2556
364 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างหินผุปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๓,๕ และ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1235
02 พ.ค. 2556
365 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาชวาลา 2 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1223
22 เม.ย. 2556
366 ประกาศผลสอบราคาขยายเขตประปาหมุู่บ้าน หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
22 เม.ย. 2556
367 ประกาศผลสอบราคาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
22 เม.ย. 2556
368 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงป่าพรุคันธุลี หมู่ที่ 5และ7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
22 เม.ย. 2556
369 แกไขประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงป่าพรุคันธุลี หมู่ที่ ๕ และ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
10 เม.ย. 2556
370 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายกองทุนพัฒนา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
1260
01 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49