ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศแต่งตั้งตลาดกลางดำเนินการประมูลจ้างฯ ๖ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1534
31 ม.ค. 2556
392 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
1394
17 ม.ค. 2556
393 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1386
12 ธ.ค. 2555
394 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1420
26 พ.ย. 2555
395 ประกาศฯรายกงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1446
19 ต.ค. 2555
396 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1440
08 ต.ค. 2555
397 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1434
05 ต.ค. 2555
398 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1416
05 ก.ย. 2555
399 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1427
06 ส.ค. 2555
400 ประกาศผู้ชนะการประมูลฯโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกต์คอนกรีต สายดวดปิด-รีสอร์ท หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1425
27 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49