ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศฯกำหนดวัน เวลาและสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
1411
30 เม.ย. 2555
422 ประกาศผลสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1424
10 เม.ย. 2555
423 ประกาศผลสอบราคาจ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
1411
10 เม.ย. 2555
424 ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเกลี่ยดินและรถบดถนนสั่นสะเทือน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1400
10 เม.ย. 2555
425 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโรงเรียนบ้านแหลมดิน – วัดคันธุลี หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1400
05 เม.ย. 2555
426 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1411
05 เม.ย. 2555
427 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายปากคลองคันธุลี หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1406
05 เม.ย. 2555
428 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1409
05 เม.ย. 2555
429 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวน หมู่ที่ 10 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1397
05 เม.ย. 2555
430 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางบุญชม หมู่ที่ 14 ตำบลคันธุลี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1403
05 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49