ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายซอยตาหนุนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1175
27 ส.ค. 2563
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตาหรั่ง-ห้วยแห้ง หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
27 ส.ค. 2563
53 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตาหรั่ง-ห้วยแห้ง หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1181
27 ส.ค. 2563
54 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายไร่ศรีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1180
25 ส.ค. 2563
55 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายซอยตาหนุนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1176
25 ส.ค. 2563
56 รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายตาหรั่ง-ห้วยแห้ง หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
25 ส.ค. 2563
57 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายไร่ศรีทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
13 ส.ค. 2563
58 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายซอยตาหนุนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
13 ส.ค. 2563
59 ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตาหรั่ง-ห้วยแห้ง หมู่ที่ 12 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1194
13 ส.ค. 2563
60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนายสมชาย ทองดี ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1182
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49