ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
08 พ.ค. 2563
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง หมู่ที่ 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
08 พ.ค. 2563
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1206
08 พ.ค. 2563
84 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนอก หมู่ที่ 4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
08 พ.ค. 2563
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายโรงเรียนบ้านหนองสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
08 พ.ค. 2563
86 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายโรงเรียนบ้านหนองสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1213
08 พ.ค. 2563
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดนัด อบต.คันธุลี หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1203
08 พ.ค. 2563
88 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดนัด อบต.คันธุลี หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
08 พ.ค. 2563
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายอบต.คันธุลี-ศพด.บ้านทับชัน หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1211
08 พ.ค. 2563
90 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายอบต.คันธุลี-ศพด.บ้านทับชัน หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49